Avspasering og fleksitid løses på mange forskjellige måter innenfor lovverket. Vi snakker derfor om generelle bestemmelser og hvordan det «vanligvis» løses. Denne episoden ble derfor kort. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på hvordan avtale dere har på deres arbeidsplass! 🙂