En kort og generell innføring i bestemmelsene rundt ferie.
I episoden refereres det til disse sidene:

«Manus»
Ferieloven
Feriepenger