Hva er egentlig IA-avtalen? Denne episoden dreier seg om diskusjon og tolkning av den nye IA-avtalen. Dette er en avtale som blir spennende å følge fremover!