Episode 4 omhandlet rollen som verneombud, så da var det naturlig å følge opp med en episode om rollen til tillitsvalgt.