Denne episoden tar for seg de paragrafene i lovverket som kan hjelpe deg med å få fast stilling eller øke stillingsprosent.